• Lorem ipsum
Monitorspeakers

Wigvormig

Aan monitorspeakers worden iets andere eisen gesteld dan aan FOH-speakers (front of house). Omdat ze zich op het podium bevinden, is het heel belangrijk dat ze visueel zo onopvallend mogelijk zijn. Op basis daarvan wordt in verreweg de meeste gevallen gekozen voor een wedge; een wigvormige behuizing die door de hoek die het front ten opzicht van de vloer maakt min of meer optimaal op de gebruiker gericht is.
Deze vorm heeft consequenties voor de plaats van de aansluitingen en ook het wegwerken van de kabels die er op aangesloten worden speelt een belangrijke rol.

Feedback

Op het gebied van geluidskwaliteit zijn de eisen net zo hoog als bij FOH-speakers, maar er zijn extra vereisten. De spreiding moet erop gericht zijn dat er zoveel mogelijk geluid bij de muzikant of zanger terechtkomt, zodat medezangers en -muzikanten geen afwijkend geluidsbeeld voorgeschoteld krijgen t.o.v. wat ze zelf nodig hebben om te kunnen spelen.
Tegelijkertijd moet er rekening worden gehouden met het feit dat wanneer het geluidsniveau uit de monitorspeakers te hoog wordt, het systeem feedback kan veroorzaken. Het ontwerp van de monitorluidspreker moet zodanig zijn dat daar extra voorzieningen voor zijn aangebracht. 
Het spreekt vanzelf dat monitors in staat moeten zijn om voldoende geluidsdruk te produceren, maar er zijn omstandigheden waarbij geluidskwaliteit de voorkeur verdient boven geluidsdruk. Dit geldt bijvoorbeeld voor het weergeven van backing tracks bij ballet, musicals en soloartiesten.

Monitorspeakers

Luidsprekers die ervoor zorgen dat musici en acteurs zichzelf en hun medespelers op het podium beter kunnen horen. Het is een onontbeerlijk onderdeel van geluidstechniek bij pop- en jazzconcerten, al wordt er tegenwoordig ook veel gebruikgemaakt van in-ear-monitoring.

Vooral bij versterkte muziek is het cruciaal dat er op het podium een systeem is, zodanig dat de musici onafhankelijk van elkaar kunnen bepalen wát ze horen. Afhankelijk van de positie op het podium kan het immers zijn dat specifieke medemuzikanten minder goed te horen zijn en met name vocalisten vinden het prettig om een uitgebalanceerde mix te horen van zichzelf en de andere musici op het podium.

Lees meer