Inloggen of registeren

Om optimaal gebruik te maken van onze webshop en onder andere offertes aan te kunnen vragen dient u een account te hebben.
  • Lorem ipsum
4 Februari 2022

CO2-hazer belastend voor het milieu?

De Pea Soup CO2-hazer en het klimaat

Het gebruik van CO2 oftewel koolstofdioxide voor het genereren van nevel, zoals bij de Pea Soup Phantom CO2-hazer, lijkt in tegenspraak te zijn met het streven naar de reductie van CO2-uitstoot t.b.v. terugdringen van klimaatverandering. Sterker nog: waarom is de uitstoot van CO2 ook politiek een hot issue, terwijl we bij voorstellingen, concerten en evenementen met graagte nevel gebruiken om lichtbundels driedimensionaal zichtbaar te maken?

Schijnbare tegenstelling

Wij kregen deze vraag van Robert Jan de Boer en er zijn ongetwijfeld meer mensen die zich over deze schijnbare tegenstelling hebben verbaasd. Gelukkig ligt dit genuanceerder dan je je in eerste instantie voorstelt:

De CO2-uitstoot die we willen verminderen om bij te dragen aan beter klimaat, is CO2 dat vrijkomt in de atmosfeer bij verbranding van fossiele brandstoffen zoals olie en gas, maar ook van hout. Dit CO2 telt op bij de hoeveelheid daarvan die van nature al in het milieu voorkomt en veroorzaakt zo een onbalans. Het resultaat is het beruchte broeikaseffect. Broeikasgassen, waaronder CO2 , veroorzaken dat de warmte van de zon wordt vastgehouden en zorgen daarmee voor opwarming van de aarde. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het klimaat en maakt bijvoorbeeld dat globaal het weer verandert. Sommige plaatsen worden warmer, waardoor bijvoorbeeld ijsmassa's smelten, andere plaatsen krijgen te maken met veel meer neerslag en weer in andere gebieden gebieden blijken aanzienlijk hogere, tropische temperaturen voor te komen dan men oorspronkelijk gewend was.
Uitstoot bij houtverbranding kunnen we compenseren door nieuwe bomen te planten, maar bij fossiele brandstoffen gaat dat niet.

CO2-cilinders van Pea SoupBrandblusser en biertap 

Een rookmachine of hazer zoals de Pea Soup Phantom, gebruikt CO2 als drijfgas, net zoals een brandblusser en een biertap dat doen. Het wordt ook gebruikt om bijvoorbeeld staal te lassen en bij lasersnijden. Het voor deze doeleinden gebruikte CO2 is reeds in de atmosfeer aanwezige CO2 dat wordt verzameld en vervolgens onder druk in een (gas)cilinder wordt opgeslagen. Bij gebruik van dit CO2 is het uiteindelijke saldo van de uitstoot dus nul*.

U kunt dus met een gerust hart een nevel opwekken waar de regisseur van The Mist jaloers op kan zijn: u doet er geen ijsbeer kwaad mee! Bestel uw CO2 tanks van Pea Soup Phantom hier op Podiumtechniek.nl. 

* Uitgezonderd het CO2 dat vrijkomt bij de opwekking van de energie die nodig is om het CO2 op druk te brengen wanneer dit niet duurzaam gebeurt.